Doprava k lékaři v HK

Levná doprava k lékaři

Informace pro lékaře

Kontakty

Přihlášení

Bližší informace o poskytnutí dopravy pro pacienty – samoplátce na telefonu 774 336 335.

Vážení lékaři,
QR kód
vzhledem ke změně metodiky zdravotních pojišťoven k dopravní zdravotní službě a postupným zaváděním těchto změn do praxe se stupňují požadavky na námi poskytovanou levnou osobní dopravu a to hlavně v případech, kdy zdravotní stav pacienta nevyžaduje nutně plně vybavený vůz dopravní zdravotní služby (sanitu). Dalším podobným příkladem je potřebná doprava pacienta s diagnózou, která již neumožňuje pro pacienta bezplatný převoz DZS (sanitou) hrazenou zdravotní pojišťovnou. Námi provozovaná dopravní služba se snaží doplit servis v poskytování levné dopravy pro Vaše pacienty a tím i celkového zkvalitnění služeb ve Vaší praxi.

Přeprava po HK je za 100 Kč, včetně doprovodů pacienta, chodítka, vozíku... max 4 osoby, nebo dohodou. Doprava do okrajových částí města také po telefonické dohodě. Mimo město je účtován jednorázově poplatek 30,- Kč a 10,- Kč za jeden kilometr jízdy tam i zpět.

Dovoluji si tedy požádat vás lékaře, kteří máte ke svým pacientům nejblíže o případnou propagaci našich služeb ve vaší praxi. Pomůžete nám tak i nadále udržet nízké ceny této služby.

Dalším častým příkladem pro využití této služby je také doprava pacientů rodinnými příslušníky, kdy doprovod, který doveze svého příbuzného na vyšetření, musí většinou na úkor svých pracovních povinností trávit spoustu času v čekárnách s následnou nemalou finanční újmou.

Službu může využít nejen k přepravě k lékaři, ale také k vyzvednutí léků, nákupů a jiných běžných potřeb spojených s osobní dopravou. Tato služba není nijak omezena a není nutno předkládat průkaz TP, ZTP, ZTP/P ani jiná potvrzení pro přepravu. Službu mohou využívat senioři, osoby s menšími pohybovými a zdravotními problémy, kteří nejsou schopni, nebo nechtějí využít veřejnou dopravu a na sanitní vůz jim již nevzniká nárok. K této dopravě se může bezplatně připojit i jejich doprovod. Tato služba není určena pro těžce zdravotně postižené, nepohyblivé osoby a v žádném případě nenahrazuje vybavený sanitní vůz! Čas a pořadí převozu určíme po vzájemné dohodě dle vašich potřeb, naléhavosti a našich možností. Osoby s mentálním postižením mohou být dopravovány jen s doprovodem zákonného zástupce nebo za doprovodu asistenta. Osoby mladší 15 let mohou být dopravovány jen s doprovodem zákonného zástupce, nebo po předběžné dohodě s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce, případně za doprovodu asistenta.

Tato levná doprava je dostupná v Hradci králové NON-STOP ! V případě jiných delších transferů, výzkumných projektů, klinických studií a hodnocení se budeme snažit vyhovět všem Vašim požadavkům.

Ceny za klinické studie, svozy z více míst, fakturace třetím i další požadavky s Vámi rádi zkonzultujeme na telefonu 774 336 335.

Napište nám SMS (více info), nebo jen prozvoťe telefonní číslo 774 336 335 a my Vám zpět zavoláme ! Službu poskytujeme nonstop. Možnost mobilní platby SMS, platby poukázkou i fakturou.

Věříme, že tato služba bude vítanou pomocí pro Vás i Vaše pacienty a děkuji za čas, který jste věnovali těmto informacím.

Roman Slíž
AAA Dopravní CZ s.r.o.